Ekonomika a management 2016/4

Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace


[plný text (PDF)]

Hana Gruntová Kolingerová

Příspěvek se zaměřuje na problematiku přijetí standardizovaných nástrojů pro hodnocení výkonnosti organizacemi jakožto komplexní procesuální aktivitu, která sahá od momentu individuálního rozhodnutí vedení organizace o přijetí systému až po jeho uvedení do plného provozu. V centru zájmu jsou překážky přijetí takového nástroje, a to nedostatek financí, nedostatek informací a náročnost implementace. V empirické části jsou pak poskytnuta zjištění o současné praxi českých organizací týkající se vybraných překážek přijetí standardizovaného systému hodnocení výkonnosti, a to nedostatek financí, nedostatku informací a náročnosti implementace. Z analýzy dat, pocházejících z kvantitativního šetření 331 subjektů, které v roce 2012 provedl Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN), vyplývá, že s některým z vybraných problémů se setkává 71 % organizací. Nejčastěji organizace uváděly problémy s financemi (49 %), 30 % organizací deklarovalo problémy s nedostatkem informací a 29 % vyjádřilo obavu z implementace.

JEL klasifikace: L25, M21

Reference:
[1] Andersen, B., Fagerhaug, T. (2002). Eight Steps to a New Performance Measurement System, Quality Progress, 2. Dostupné z: http://asq.org/quality-progress/2002/02/one-good-idea/eight-steps-to-a-new-performance-measurement-system.html [cit. 2. 9. 2015].

[2] Basuony, M. A. K. (2014). The Balanced Scorecard in Large Firms and SMEs: A Critique of the Nature, Value and Application, Accounting and Finance Research, 3, 2. 14-22.

[3] Bergin, S. (2000). Benchmarking Small Business Performance: Barriers and Benefits. Queensland, Brisbane: International Council for Small Business. World Conference: Entrepreneurial SMEs - Engines for Growth in the Millennium.

[4] Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Nelly, A., Platts, K. (2000). Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems, International Journal of Operations & Production Management, 20, 7. 754-771.

[5] Bourne, M., Neely, A. (2003). Implementing Performance Measurement Systems: A Literature Review, Int. J. Business Performance Management, 5, 1. 1-24.

[6] Braam, G., Nijssen, E. (2008). Exploring the Antecedents of Balanced Scorecard Adoption as a Performance Measurement and Strategic Management System. Nijmegen Center for Economics, Institute for Management Research. Working Paper 08-115. 4 p. Dostupné z: www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_08115.pdf [cit. 2. 9. 2015].

[7] Cavalluzzo, K. S., Ittner, Ch. D. (2004). Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government, Accounting, Organizations and Society, 29, 3–4. 243–267.

[8] Cocca, P., Alberti, M. (2010). A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs, International Journal of Productivity and Performance Management, 59, 2. 186–200.

[9] Fernandes, K. J., Raja, V., Whalley, A. (2006). Lessons from Implementing the Balanced Scorecard in a Small and Medium Size Manufacturing Organization, Technovation, 26, 5–6. 623–634.

[10] Garengo, P., Biazzo, S., Bititci, U. S. (2005). Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research Agenda, International Journal of Management Reviews, 7, 1. 25–47.

[11] IMA. (1998). Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems. Business Performance Management. Institute of Management Accountants, Montvale, NJ. 35 s. ISBN 0-86641-283-2.

[12] Kellen, V. (2003). Business Performance Measurement. At the Crossroads of Strategy, Decision-Making, Learning and Information Visualization [on-line]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.105.7194 [cit. 2. 9. 2015].

[13] Kennerley, M., Neely, A. (2003). Measuring Performance in a Changing Business Environment, International Journal of Operations & Production Management, 23, 2. 213-229.

[14] Hvolby, H., Thorstenson, A. (2000). Performance Measurement in Small and Medium-Sized Enterprises. In: Proceedings 3rd International Conference on Stimulating Manufacturing Excellence in SMEs. Coventry University, 324–332.

[15] Medori, D., Steeple, D. (2000). A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems, International Journal of Operations and Production Management, 20, 5. 520–533.

[16] Monkhouse, E. (1995). The Role of Competitive Benchmarking in Small to Medium-Sized Enterprises, Benchmarking for Quality Management and Technology, 2, 4. 41- 50.

[17] Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (2005). Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda, International Journal of Operations & Production Management, 15, 4. 228-1263.

[18] Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. 3rd Ed. New York: The Free Press. 453 p. ISBN 0-02-926650-5.

[19] Shane, B. (2013). Implementing a Performance Measurement System in a Public Service Informatics Function [on-line]. BPC Management Consultants, ©2001–2013, rev. 24. 11. 2013. In: http://www.bpcgallery.com/measurement_system.htm, [cit. 20.10.2015].

[20] Tangen, S. (2004). Evaluation and Revision of Performance Measurement Systems. Dissertation. Department of Production Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. 193 s.

[21] Taylor, A., Taylor, M. (2014). Factors Influencing Effective Implementation of Performance Measurement Systems in Small and Medium-sized Enterprises and Large Firms: a Perspective from Contingency Theory, International Journal of Production Research: American Institute of Industrial Engineers, 52, 3. 847– 866.

[22] Wolk, A., Dholakia, A., Kreitz, K. (2009). Building a Performance Measurement System. Using Data to Accelerate Social Impact. Cambridge, MA: Root Cause. 65 p. ISBN 978-0-615-31022-0.

[23] Wagner, J. (2011). Měření výkonnosti – vývojové tendence 2. poloviny 20. století, Politická ekonomie, 6. 775-793.

[24] Zborková, J. (2013). Model podnikového účetnictví udržitelného rozvoje. Disertace. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Katedra financí a účetnictví, Plzeň. 160 s.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: