Ekonomika a management 2016/4

Postupy, metody a nástroje optimalizace a řízení portfolia projektů


[plný text (PDF)]

Jiří Fotr

Článek se zaměřuje na problematiku tvorby a optimalizace portfolia projektů jakožto významného nástroje implementace strategie organizace. Nejprve je zdůrazněn význam implementace strategie, stručně jsou charakterizovány její nedostatky a dále jsou uvedeny základní rysy, cíle a nedostatky tvorby a řízení portfolia projektů. Pozornost je dále věnována procesům řízení portfolia projektů, kdy je srovnáváno sedm procesních modelů z hlediska jejich členění do fází, náplně těchto fází, jejich shodných rysů, odlišností i určitých nedostatků. Těžiště příspěvku tvoří problematika tvorby portfolia a především jeho optimalizace. Stručně jsou charakterizovány základní typy optimalizačních modelů, které tvoří deterministické modely, deterministické ekvivalenty úloh stochastické optimalizace portfolia, heuristické optimalizační modely s počítačovou podporou a modely stochastické optimalizace portfolia projektů. Kromě vlastních optimalizačních modelů je pozornost věnována i stanovení základních vstupů pro tyto modely, které tvoří hodnoty projektů a rozdělení pravděpodobnosti kvantitativních kritérií projektů zatížených rizikem. V závěru jsou charakterizovány přínosy a základní předpoklady úspěšné implementace systémů tvorby a řízení portfolia projektů v praxi.

JEL klasifikace: C61, C63, M10

Reference:
[1] Abdelaziz, F. B., Aouni, B., El Fayedh, R. E. (2007): Multi-objective stochastic programming for portfolio selection. European Journal of Operational Research, 2007, Vol. 177, pp. 1811-1823.

[2] Axon, D. A. J. (2010): Deploying an Adaptive Forecasting Process at American Express. In: Best Practices in Planning and Performance Management. 3. Ed., New York, John Wiley & Sons, 2010, pp. 183-184.

[3] Ballestero, E., Guenther, M., Pla-Santamaria, D., Stumer C. Portfolio selection under strict uncertainty: A multi-criteria methodology and its application to the Frankfurt and Vienna Stock Exchanges. European Journal of Operational Research, 2007, Vol. 181, pp. 1476-1487.

[4] Bayney, R. M., Chakravarti, T. (2012): Enterprise Project Portfolio Management. Building Competencies for R&D and IT Investment Success. Plantation, J. Ross Publishing, 2012.

[5] Bible, M. J. – Bivins, S. S. (2011): Mastering Project Portfolio Management. A System Approach to Achieving Strategic Objectives. Fort Lauderdale: J. Ross Publishing, 2011.

[6] Cooper, R.G. – Edgett, S. J. – Kleinschmidt, E. J. (2001): Portfolio Management. Second Edition. New York: Basic Book, 2001.

[7] Crystal Ball 7.1 User Manual (2005): Suite, Decisioneering, 2005.

[8] Cater, T. and Pucko, D. (2010). Factors of effective Strategy Implementation : Empirical evidence from Slovenian business practice. Journal of East European Management Studies, Vol. 15, No. 3, pp 207 – 236.

[9] Developing a Profitable Product Portfolio: Agile Tips for New Product Development. The Aberdeen Group, 2012.

[10] Fiala, P. (2013): Modely a metody rozhodování. Praha, Nakladatelství Oeconomica,

2013.

[11] Fotr, J., Hájek, J., Vrbová, L. (2016): Počítačová podpora manažerského rozhodování. Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2016.

[12] Fotr, J., Hnilica, J. (2014): Aplikovaná analýza rizika. Praha, Grada Publishing, 2014.

[13] Fotr, J., Souček, I. (2011): Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, Grada Publishing, 2011.

[14] Fotr, J., Souček, I. (2015): Tvorba a řízení portfolia projektů. Praha, Grada Publishing, 2015.

[15] Fotr, J., Švecová, L. et al. (2016): Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 2. aktualizované vydání. Praha, Ekopress, 2016.

[16] Fotr, J., Švecová, L., Špaček, M. (2009): Postaudity investičních projektů jako nástroj učení se. Ekonomický časopis, 2009, Vol. 57, pp. 633-652.

[17] Golosnoy, V., Okhrin, Y. (2008): General uncertainty in portfolio selection: A case-based decision approach. Journal of Economic Behavior & Organization, (2008). Vol. 67, pp. 718-734.

[18] Guide to RiskOptimizer. Simulation Optimization for Microsoft Excel, Version 5.7. (2010), Ithaca, Palisade Corporation, 2010.

[19] Guide to Using @Risk (2010): Risk Analysis and simulation Add_in For Microsoft Excel. Ithaca, Palisade Corporation, 2010.

[20] Gupta, P., Mehlawat, M. K., Saxena, A. (2008): Asset portfolio optimization using fuzzy mathematical programming. Information Sciences, 2008, Vol. 178, pp. 1734-55.

[21] Hanafizadeh, P., Kazazi, A., Bolhasani, A. J. (2011): Portfolio design for investment companies through scenario planning. Management Decision, 2011, Vol. 49, pp. 513-532.

[22] Huang, X. (2007): Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information. European Journal of Operational Research, 2007, Vol. 180, pp. 396-405.

[23] Ivancic, V. (2011). The Biggest Failures in Managing Strategy Implementation. Interdisciplinary Management Research, Vol. 9, pp. 197 – 2008.[24] Keeney, R., Raiffa, H. (1993): Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value TradeOffs. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

[25] Kendall, G. – Rollins, S. (2003): Advanced Portfolio Management and the PMO. Boca Raton: Ross Publishing 2003.

[26] Knutson, J. (Ed.) (2001): Project Management for Professionals. A Comprehensive Guide. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[27] Kodukula, P. (2007): Project Portfolio Management. Practitioner´s Approach. Podklady ze semináře. Praha, Stamford Global, 2007.

[28] Koller, G. (2005): Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC 2005.

[29] Levent, J.: Scientific Management at Merck. Harward Business Review č. 1, 1994, pp. 27-35.

[30] Levine, H (2005): Project Portfolio Management. Hoboken: John Wiley & Sons 2005.

[31] Management of Portfolios. Best management Practice. London, The Stationery Office, 2011.

[32] Menke, M. (2012): Project Portfolio Management Best Practices, Summary of Results. Value Creation Associate, Presented at DAAG 2012, Chicago, 2012.

[33] Morris, W. G. – Pinto, J. K. (2007): The Wiley Guide to Project, Program & Portfolio Management. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

[34] Mun, J. (2010): Modelling Risk. Second Edition. New York, John Wiley & Sons, 2010.

[35] Pennypacker, J. – Retna, S. (2009): Project Portfolio Management. A View from Management Trenches. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

[36] Pinto, J. K. (2010): Project Management: Achieving Competitive Advantage. New York, Prentice Hall, 2010.

[37] Portfolio Management for Transformation. How to effective screen and design your program portfolio with strategic objectives. EYGM Limited, 2015.

[38] Precision Tree. Decision Analysis Add-In for Microsoft Excel (User´s Guide). Version 5.7. (2010). Palisade Corporation, 2010.

[39] Ramsay, J. (2011): Project and Portfolio Management for Innovative Enterprises. CA Technologies, 2011, pp. 1-19.

[40] Sanwal, A. (2007): Optimizing Corporate Portfolio Management. Aligning Investment Proposals with Organizational Strategy. Hoboken: John Wiley & Sons 2007.

[41] Sharpe, P. – Keelin, T. (1998): How SmithKlineBeecham Make Better Resource Allocation Decision. Harward Business Review č. 2, 1998, pp. 82-91

[42] Stadler, Ch. (2007): The Four Principles of Enduring Success. Harward Business Review č. 6, 2007, pp. 62-72.

[43] Strategic Portfolio Management. How governance and financial discipline can improve portfolio performance (2012). PricewaterhouseCooper, LLP, 2012.

[44] The Standard for Portfolio Management (2013). Third Edition. Newton Square: Project Management Institute, 2013.

[45] Why good strategies fail (2013). London, The Economist Intelligence Unit, 2013.

[46] Zhang, W. G., Wang, Y. L., Chen, Z. P., Nie, Z. K. (2007): Probabilistic mean-variance models and efficient frontiers for portfolio selection problem. Information Sciences, 2007, Vol. 177, pp. 2787-2801.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: