Ekonomika a management 2016/4

Teorie lidského kapitálu v kontextu návratnosti soukromé a veřejné investice do terciálního vzdělávání


[plný text (PDF)]

Petra Jílková

Cílem článku je diskutovat teoretická a metodologická východiska pro teorii lidského kapitálu v kontextu návratnosti soukromé a veřejné investice do terciálního vzdělávání. Práce v první fázi vysvětluje pojem lidský kapitál jako individuální investiční statek. Dále představuje myšlenky, které tuto představu posouvají na úroveň veřejného sektoru a definují investici do lidského kapitálu z pohledu jedince i státu. Článek se dále zabývá možnostmi výpočtů soukromé, sociální a veřejné návratnosti investice do lidského kapitálu, konkrétně do terciálního vzdělávání mužů a žen. V závěru práce jsou uvedeny výsledky prací nejznámějších ekonomů v dané oblasti a komparace s výsledky OECD týkající se zpracovaného tématu, které lze prakticky využít.

JEL klasifikace: M540

Reference:
BECKER, G. (1993): Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1993 [1964].

[2] BELFIELD, C. R. (1993): Economic Principles for Education, Edward Elgar Publishing Ltd, 1993.

[3] EUROSTAT (2015): Estimated hourly labour costs, 2015.

[4] EUROSTUDENT V (2012–2015): Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Praha, MŠMT, 2015.

[5] JIRÁSEK, J. A. (2001): Lidský kapitál, individuální a sociální. In Valenčík, R.: Lidský kapitál a investice do vzdělání - na prahu vzdělanostní společnosti. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2001.

[6] OECD (1998): Human capital investment - an international comparison. Paris: OECD Publishing, 1998.

[7] OECD (2008): Education at a Glance 2008 – OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 1998.

[8] OECD (2010): Education at a Glance 2010 – OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2010.

[9] OECD (2015): Education at a Glance 2015 – OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2015.

[10] JÍLKOVÁ (DLOUHÁ), P. (2012): Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem. Praha, VŠE, 2012.

[11] KAMENÍČEK, J. (2009): Lidský kapitál – úvod do ekonomie chování. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2003.

[12] KOSCHIN, F. (2014): Kapitoly z ekonomické demografie. Praha, VŠE, 2014.

[13] MARSHALL, A. (1925): "Co-Operation.(1889)" In Memorials of Alfred Marshall, ed. A.C. Pigou, London: Macmillan and Co., 1925.

[14] MŠMT (2014): Kredo 2014. Praha: MŠMT, 2014.

[15] MATĚJŮ, Petr a J. VEČERNÍK (2015): Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015.

[16] MINCER, J. (1958): Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 1958.

[17] MINCER, J.(1974): Schooling, experiance, and earnings. New York: Columbia University Press, 1974.

[18] PSACHAROPOULOS, G. (1995): Economics of Education - Research and Studies. 1st. ed. Oxford; New York; Beijing: Pergamon, 1995.

[19] PSACHAROPOULOS, G., PATRINOS H. A. (2002): Returns to Investment in Education - A Further Update. New York: World Bank, 2002.

[20] SCHULTZ, T.W. (1961): Investment in Human Capital. The American Economic Review, American Economic Association, 1961.

[21] SMITH, A. (2001): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Praha: Liberální institut, 2001.

[22] TAMPLE, J. R.W. (2001): Growth effects of education and social capital in the OECD countries, Department of Economics, University of Bristol, UK, 2001.

[23] URBÁNEK, V. (2003): Vzdělání a lidský kapitál. Praha, VŠE, 2003.

[24] VALENČÍK, R.(2003): Ekonomie produktivní spotřeby. Praha: VŠFS, 2003.

[25] WEI, H. (2010): Measuring Economic Returns to Post-School Education in Australia. Australian Bureau of Statistics, Austria. 2010.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: