Ekonomika a management 2016/4

Přehled využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen


[plný text (PDF)]

Michal Kolář

Tento článek přináší přehled současného využití konceptu safe harbour v oblasti převodních cen. Dodržování pravidel převodních cen s ohledem na princip tržního odstupu a s tím související administrace je komplexní činnost, která je časově a finančně náročná jak pro společnosti, tak pro daňové správy. Možnost stanovit převodní cenu za pomoci dopředu jasně definovaných pravidel ze strany daňové správy proto představuje vítané ulehčení na straně poplatníkovy administrativy a s tím spojených nákladů. Předpokladem pro tento stav ovšem musí být taková definice safe harbour a takové nastavení, které bude skutečným přínosem pro dotčené společnosti i daňové správy.

JEL klasifikace: F23, H25

Reference:
[1] Česká republika. Pokyn D – 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny [online]. 2009a [vid. 03.12.2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/ assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_D-332.pdf

[2] Česká republika. Pokyn D – 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami [online]. 2009b [vid. 03.12.2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Pokyn_D-333.pdf

[3] Česká republika. Pokyn D-334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami [online]. 2009c [vid. 03.12.2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Pokyn_D-334.pdf

[4] Česká republika. Pokyn GFŘ D – 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky [online]. 2013 [vid. 15.09.2016]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/ PokynGFR-D-10.pdf

[5] Česká republika. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 1992 [vid. 03.12.2016]. Dostupné z: https://portal.gov.cz/ app/zakony/ zakon.jsp?page=0&nr= 586~2F1992&rpp=15#seznam

[6] Deloitte. Global Transfer Pricing Guide [online]. 2015 [vid. 15.11.2016]. Dostupné z: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-transfer-pricing-guide.html

[7] Evropská komise. Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU [online]. 2006 [vid. 12.10.2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42006X0728(01)

[8] Evropská komise. Guidelines on Low Value Adding Intra-Group Services [online]. 2010 [vid. 23.09.2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A52011DC0016

[9] Evropská komise. Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property [online]. 2012 [vid. 09.11.2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf/2012/jtpf_cca_report_en.pdf

[10] EY. Worldwide Corporate Tax Guide [online]. 2015 [vid. 15.11.2016]. Dostupné z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_corporate_tax_guide_2015/$FILE/Worldwide%20Corporate%20Tax%20Guide%202015.pdf

[11] Fotr, J. (2010): Manažerské rozhodování: Postupy, metody a nástroje. Praha, Ekopress, 2010.

[12] Internal Revenue Code 1986. (Internal Revenue Service) (USA)

[13] King, E. A. (2009): Transfer pricing and corporate taxation: problems, practical implications and proposed solutions. London, Springer, 2009.

[14] Kislingerová, E. (2007): Manažerské finance. Praha, C.H. Beck, 2007.

[15] KPMG. Global Transfer Pricing Review [online]. 2015 [vid. 10.11.2016]. Dostupné z: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2013/04/kpmg-global-transfer-pricing-review.html

[16] Lewis, P. G. Where Have All the Transfer Pricing Safe Harbors Gone? A Plea for Reinvigoration [online]. 2017 [vid. 23.02.2017]. Dostupné z: http://www.capdale.com/ files/19532_Where_Have_All_the_Transfer_Pricing_Safe_Harbor_Gone_A_Plea_for_Reinvigoration.pdf

[17] Lewis, P. G. Cruising Toward Safe Harbors for Transfer Pricing? [online]. 2013 [vid. 17.10.2016]. Dostupné z: http://www.capdale.com/cruising-toward-safe-harbors-for-transfer-pricing

[18] Maruca, S. M. (2014): Transfer pricing: the code, the regulations, and selected case law. Arlington, Tax Management Inc., 2014.

[19] OECD. (2010a): Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris, OECD publishing, 2010.

[20] OECD. (2014b): Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris, OECD publishing, 2014.

[21] OECD. Addressing Base Erosion and Profit Shifting [online]. 2013 [vid. 23.11.2016]. doi: http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264192744-en

[22] OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014 [online]. 2014a [vid. 23.11.2016]. doi: http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en

[23] OECD. Multi-country analysis of existing transfer pricing simplification measures [online]. 2012 [vid. 15.11.2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/ 48131481.pdf

[24] OECD. Review of Comparability and of Profit Methods: Revision of Chapters I-III of the Transfer Pricing Guidelines [online]. 2010b [vid. 17.09.2016]. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45763692.pdf

[25] PWC. International Transfer Pricing [online]. 2015 [vid. 15.11.2016]. Dostupné z: http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/transfer-pricing/international-transfer-pricing.html

[26] Slovenská republika. Usmernenie MFSR č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. In: Finančný spravodajca [online]. 2015 [vid. 03.12.2016]. Dostupné z: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx? CatID=10187

[27] Strouhal, J., Kolář, M., Dvořáková, D., Sklenár, R., Smrčka, L. & Tyll, L. (2013): Oceňování v účetnictví. Praha, Wolters Kluver, 2013.

[28] Synek, M. (2006): Podniková ekonomika. Praha, C.H. Beck, 2006.

[29] United Nations. (2013): United Nations practical manual on transfer pricing for developing countries. New York, United Nations, 2013.

[30] Veber, J. (2000): Management: Základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press, 2000.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: