Ekonomika a management 2016/4

Akviziční hodnotová analýza Akvizice & přeměny v České republice


[plný text (PDF)]

Iveta Mackenzie

Studie se zabývá hodnocením úspěšnosti akvizic & přeměn. Shrnuje aktuální přístupy a poté představuje vlastní metodu hodnocení – akviziční hodnotovou analýzu. Akviziční hodnotová analýza hodnotí finanční výsledky participujících podniků ve střednědobém horizontu šesti let; měřena je dynamika přínosů / ztrát pro jednotlivé stakeholdery – vlastníky, věřitele, zaměstnance. Analyzovány jsou akvizice & přeměny, které proběhly v České republice v období 2007 – 2010. Prosperita vlastníků, zatímco ostatní stakeholdeři – věřitelé a zaměstnanci ztráceli, byla zjištěna převážně u cílových společností. Prosperita všech zájmových skupin – vlastníků, zaměstnanců i věřitelů byla zjištěna ve střednědobém horizontu zejména u podniků v roli akvizitora.

JEL klasifikace: G34, L25, M21

Reference:
[ 1] Achim, A. (2015). Recent trends in the study of mergers and acquisitios. E&M Economics and Management. 17(1), 123-133. doi: 10.15240/tul/001/2015-1-010.

[ 2] Andrade, G., Mitchell, M., Stafford, E. (2001). New Evidence and Perspectives on Mergers. Journal of Economic Perspectives. 15(2), 103 – 120.

[ 3] Antoniou, A., Philippe A., Huainan Z. (2006). The Effects of the Cross-Correlation of Stock Returns on Post Merger Stock Performance. New York, Social Science Research Network. From: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=493882.

[ 4] Bertrand, O., Betschinger, M. A. (2011). Performance of Domestic and Cross-Border Acquisitions: Empirical Evidence from Russian Acquirers. Journal of Comparative Economics. 40(3), 1-41.

[ 5] Bhagat, S., Malhotra, S., Zhu, P. C. (2011). Emerging Country Cross-Border Acquisitions: Characteristics, Acquirer Returns and Cross-Sectional Determinants. Emerging Markets Review. 13(2), 250-271.

[ 6] Boateng, A., Wang, Q., Yang, T. L. (2008). Cross-Border M&As by Chinese Firms: An Analysis of Strategic Motives and Performance. Thunderbird International Business Review. 50(4), 259-270.

[ 7] Brealey, R. A., Myers, S. C. (2000). Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press. ISBN:80-7226-189-4.

[ 8] Bruner, F., R. (2001). Does M&A Pay? A Survey of Evidence for the Decision-Maker. Darden. from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.6327&rep=rep1&type=pdf.

[ 9] Bureau van Dijk (2013). Databáze Zephyr. From: http://www.bvdinfo.com/.

[10] Cavusgi, S., Dykes, B., Griffith, D., Hult, G., Hamman, M., Chabowski, B., Ketchen, D., Pollitte, W. (2008). An Assessment of the Measurement of Performance in International Business Research Journal of International Business Studies. 39, 1064-1080.

[11] Deng, P. (2009). Why Do Chinese Firms Tend to Acquire Strategic Assets in International Expansion? Journal of World Business. 44(1), 74-84.

[12] Eurostat. (2013). Míra růstu reálného HDP. from: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00115.

[13] Finance. (2013). Makrodata. From: http://www.finance.cz/makrodata-eu/menove- ukazatele/sazby-cnb/.

[14] Gaughan, P. (2011). Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring.

John Wiley & Sons, Inc., USA. ISBN: 978-0-470-88121-7.

[15] Goddard, J., Molyneux, P., Zhou, T. (2011). Bank Mergers and Acquisitions in Emerging Markets: Evidence from Asia and Latin America. European Journal of Finance. 18(5), 419-438.

[16] Gubbi, S., Aulakh, R. P., Sarkar, M. B., Chittoor, R. (2010). Do International Acquisitions by Merging Economy Firms Create Shareholder Value? The Case of Indian Firms. Journal of International Business Studies. 41, 397-418.

[17] Chen, Y. Y., Young, M. N. (2010). Cross-Border Mergers and Acquisitions by Chinese Listed Companies: A Principle-Principle Perspective. Asia Pacific Journal of Management. 27(3), 523-539.

[18] Kelly, J., Cook, C. (1999). Unlocking Shareholder Value: The Keys to Success. KPMG. From: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/eqnotes/KPMGM&A.pdf

[19] Malmendier, U., Tate, G., Yan, J. (2011). Overconfidence and early-life experiences: The Impact of managerial traits on corporate financial policies. Journal of Finance. 66, 1687-1733

[20] Martynova, M., Renneboog, L. (2008). A century of corporate takeovers: What have we learned and whwre do we stand? Journal of Banking and Finance. 32, 2148-2177.

[21] Meglio, O., Risberg, A. (2011). The (Mis)measurement of M&A Performance. Scandinavian Journal of Management. 27, 418-433.

[22] Moeller, S., B., Schlingemann, F.,P. , Stulz, R., M. (2003) Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-firm Returns in the Recent Merger Wave. The Journal of Finance. From: http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/PDFs/2004conf/Moeller%20Schlingemann%20and%20Stulz%202Tuckconference.pdf.

[23] NcNamara, G., Dykes, B. J., Heleblian, J. (2008). The performance implication of participating in an acquisition wave. Academy of Management Journal. 51, 744-767.

[24] Pfeffer, J., Sutton, R. I. (2006). „Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting from Evidence-Based Management.“ Harvard Business Press.

[25] Rui, H. C., Yip, G. S. (2008). Foreign Acquisitions by Chinese Firms: A Strategic Intent Perspective. Journal of World Business. 43(2), 213-226.

[26] Schoenberg, R. (2006). Measuring the Performance of Corporate Acquisitions: An Empirical Comparison of Alternative Metrics. British Journal of Management. 17, 361-370.

[27] Soongswang, A. (2010). M&A for Value Creation: The Experience in Thailand. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 1(11), 28-50.

[28] Watson, D., Head, A. (2010). Corporate Finance. Principals and Practices. Pearson Education Limited. Londýn. ISBN: 9780273762744.

[29] Wu, C., Xie, N. (2010). Determinants of Cross-Border Mergers and Acquisitions Performance of Chinese Enterprises. Procedia Social and Behavioural Sciences. 2(5), 689-695.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: