Ekonomika a management 2016/4

Vnímání značek kvality potravin v České republice: výsledky pilotní studie


[plný text (PDF)]

Tomáš Sadílek, Alexandr Asmalovskij

Tento článek pojednává o výsledcích provedené pilotáže postojů a názorů spotřebitelů na značky kvality v České republice a vlivu značek kvality na nákupní chování při výběru potravin. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výstupy jsou základem pro rozsáhlejší výzkum, který je prováděn v roce 2016. V příspěvku jsou prezentována teoretická východiska značek kvality, je uveden přehled značek kvality, se kterými se mohou setkat spotřebitelé na českém trhu. V rámci výsledků je prezentována struktura výběrového souboru, pořadí faktorů, které nejvíce ovlivňují nákup potravin a názory respondentů na potraviny označené značkami kvality.

JEL klasifikace: L15, M30

Reference:
[1] Babička, L. Průvodce světem potravin. Bezpečnostpotravin.cz [online]. 2012 [cit. 9.2.2016]. Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/

[2] Eagri. Potraviny [online]. ©2009-2013 [cit. 9.2.2016]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/

[3] Focus Agency. Průzkumy. Focus-age.cz [online]. 2013 [cit. 9.2.2016]. Dostupné z: http://goo.gl/7UDibd

[4] Horáček, Filip. Chaos za stovky milionů. Značek kvality je na českém trhu příliš. In: iDnes.cz [online]. 2014, [cit. 15. 1. 2016]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/chaos-v-ceskych-znackach-kvality-do4-/ekonomika.aspx?c=A140120_133534_ekonomika_fih

[5] Klánová, Eva. Jak fungují značky kvality? Prioritu má zkušenost s výrobkem. Retail Info Plus [online]. 2013, 3, (5) [cit. 9.2.2016]. Dostupné z: http://goo.gl/X8PKqP

[6] Turčínková, Jana. (2007). Chování a rozhodování spotřebitele. Brno, MSD.

[7] Van Tulder, R. – Van der Zwart, A. (2006). International business-society management: Linking corporate responsibility and globalization. Oxon, Routledge.

[8] Velčovská, Š. – Marhounová, M. (2005): Marketingové pojetí značky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: