JEL klasifikace: M30 (Marketing and Advertising: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Dagmar Skokanová:
Hlavní rozdíly ve vnímání Body Image (BI) mezi americkými a čínskými spotřebiteli: vybrané výsledky výzkumu

Josef Malý, Ondřej Machek:
Metody oceňování ochranných označení jako základních prvků firemní identity

Sabina Kabusheva, Ladislav Tyll, Ondřej Machek:
Millennials and Over-the-Top-Services in the Context of Transformation of Telecommunication Business: Evidence from the Czech Republic

Tomáš Sadílek, Alexandr Asmalovskij:
Vnímání značek kvality potravin v České republice: výsledky pilotní studie

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: