Ekonomika a management 4/2016

Články

Marek Botek, Olga Kutnohorská, Filip Kovářík
Pracovní spokojenost na městském úřadě
[plný text (PDF)]

Hana Gruntová Kolingerová
Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace
[plný text (PDF)]

Sabina Kabusheva, Ladislav Tyll, Ondřej Machek
Millennials and Over-the-Top-Services in the Context of Transformation of Telecommunication Business: Evidence from the Czech Republic
[plný text (PDF)]

Iveta Mackenzie
Akviziční hodnotová analýza Akvizice & přeměny v České republice
[plný text (PDF)]

Jan Plaček, Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schönfeld
The Relationship Between GDP Per Inhabitant and the Quality of Insolvency Proceedings (An Analysis on the Basis of Surveying Five Groups of Countries)
[plný text (PDF)]

Tomáš Sadílek, Alexandr Asmalovskij
Vnímání značek kvality potravin v České republice: výsledky pilotní studie
[plný text (PDF)]

Jitka Srpová, Jan Mísař
Případová studie na implementaci CSR ke snížení vysoké fluktuace zaměstnanců v PR agentuře
[plný text (PDF)]

Přehledové články

Dagmar Čámská
Vývojové vlny predikčních modelů s důrazem na střední Evropu
[plný text (PDF)]

Jiří Fotr
Postupy, metody a nástroje optimalizace a řízení portfolia projektů
[plný text (PDF)]

Petra Jílková
Teorie lidského kapitálu v kontextu návratnosti soukromé a veřejné investice do terciálního vzdělávání
[plný text (PDF)]

Anna Kislovska, Rima Tamošiūnienė
Economic Multiplier Effect of Shared Service Centres
[plný text (PDF)]

Michal Kolář
Přehled využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
[plný text (PDF)]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: