Současná Evropa
Fakulta podnikohospodářská
Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ekonomika a management

Ekonomika a management je český ekonomický časopis z oblasti aplikovaného ekonomického výzkumu. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém nebo anglickém jazyce, zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, jakož i na informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře.

Časopis je indexován v EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, RePEc. Pro rok 2015 byl časopis opět zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015.


Časopis již nepřijímá nové příspěvky.


Více »