Současná Evropa
Fakulta podnikohospodářská
Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

O časopise

Ekonomika a management je český ekonomický časopis z oblasti aplikovaného ekonomického výzkumu. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém nebo anglickém jazyce, zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, jakož i na informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře.

Šéfredaktor
Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.

Ediční rada
prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc., Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fakulta
prof. Vida DAVIDAVIČIENĖ, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, Lithuania
prof. Ing. Miroslav HUČKA, CSc., Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Mgr. Daniel HŘÍBAL, Bankovní asociace
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Natalja LACE, Riga Technical University, Latvia, Faculty of Engineering Economics and Management
prof. Irena MAČERINSKIENE, Mykolas Romeris University, Lithuania, Faculty of Economics and Finance Management
Prof. Ing. Romáš RICHTER, LL.M.,Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd
prof. Baiba RIVŽA, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, Faculty of Economics and Social Development
Ing. Martina Sieber, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Rima TAMOSIUNIENE, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, Faculty of Economics and Finance Management
assoc. prof. Neviana TANEVA, Technical University Sophia, Bulgaria, Faculty of Management
prof. Dimitrios TSOCOMOS, LL.M., Ph.D., University of Oxford
doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické podobě.

Kontaktní adresa
Ekonomika a management
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Tel.: 224 098 649
E-mail: josef.krause@vse.cz
http://www.vse.cz/eam/
MK ČR E 17942

ISSN 1802-8934 (Online)